Monday, November 21, 2016

Nilai Perbandingan Trigonometri Sudut-Sudut Istimewa

Seven - Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa (0°, 30°, 45°, 60°, 90°)


Perbandingan Trigonometri 30° 45° 60° 90°
sin α 0 1/2 1/2 √2 1/2 √3 1
cos α 1 1/2 √3 1/2 √2 1/2 0
Tan α 0 1/3 √3 1 √3

Sunday, November 13, 2016

Ciri-Ciri Makhluk Hidup

Seven - Ciri-ciri makhluk hidup, antara lain:

  • Bergerak
  • Bernapas
  • Berkembang biak
  • Tumbuh dan berkembang
  • Memerlukan makanan
  • Memerlukan air
  • Memerlukan suhu tertentu
  • Peka terhadap rangsang
  • Mengeluarkan zat sisa